In Gesprek2020-11-05T11:34:13+00:00

In Gesprek

In De Boei kun je in alle rust en veiligheid praten over wat je bezighoudt. Het Inloophuis biedt zowel voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) als hun nabestaanden individuele begeleiding en groepsgesprekken aan. Voor nabestaanden is er daarnaast de inloopochtend ‘bakkie troost’. Mantelzorgers zijn bij ons ook welkom voor een persoonlijk gesprek; bij voldoende belangstelling organiseren we een aparte gespreksgroep.


“In gesprek… lotgenoten

Als je kanker krijgt, verandert je leven, je wereld. Kanker heeft niet alleen invloed op je lichaam, ook emotioneel zijn de ziekte en de behandeling heel ingrijpend. Emoties zoals pijn en verdriet, maar ook angst en boosheid overvallen je.

Praten over je gevoelens helpt; vaak kan dat met iemand uit je eigen omgeving, maar soms is het fijn om dat te doen met iemand die wat verder van je afstaat. Onze ervaren persoonlijk begeleider Joke van der Hoek gaat graag met je in gesprek. Onderwerpen als: waar loop je tegenaan, wie steunen je, wat geeft je kracht, kunnen aan de orde komen. Ook is de mogelijkheid om tijdens een wandeling je gedachten onder woorden te brengen.

Contact met mensen die hetzelfde meemaken kan je ook vooruit helpen. In de gespreksgroepen voor patiënten vind je herkenning en deel je je ervaringen. Ook worden praktische tips uitgewisseld over bijvoorbeeld weer aan het werk gaan en uiterlijke verzorging.

Persoonlijk gesprek

Tijd: op afspraak
Ruimte: € 5,- per gesprek
Aanmelden: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl


Rondetafelgesprekken voor lotgenoten

Tijd: Op maandag of dinsdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur
Kosten: € 3,- per bijeenkomst, inclusief koffie en thee
Aanmelden: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl
Bijzonderheden: Bij voldoende aanmeldingen starten we en komen we 4 tot 6 x bij elkaar, de groepsgrootte is tussen de 4 – 8 personen.

In gesprek… nabestaanden

Zonder de ander verder; intens verdriet, ongeloof, wanhoop, somberheid en misschien boosheid. Rouwen is zwaar. Het kost ontzettend veel kracht en energie. Er staat ook geen tijd voor; iedereen doet het op zijn eigen manier. Het is echter heel belangrijk dat je je gevoelens serieus neemt.

Praten over je verdriet helpt; vaak kun je het delen met iemand uit je eigen omgeving, maar soms is het makkelijker om je hart te luchten bij iemand die iets verder van je afstaat zoals een rouwbegeleider. De rouwbegeleider van het inloophuis Joke van der Hoek heeft veel ervaring met rouwgesprekken en kan daarom een goede steun zijn.

Een gespreksgroep voor nabestaanden kan ook helpen. Bij een verlies bieden herkenning en erkenning vaak troost. Je staat niet alleen en er is ruimte voor jouw verhaal. Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo, maar iedereen heeft te maken met verdriet, eenzaamheid en pijn. De (h)erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven helpen je stap voor stap de weg vooruit te vinden.

Persoonlijk gesprek

Tijd: op afspraak
Ruimte: € 5,- per gesprek
Aanmelden: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl

Gespreksgroep nabestaanden

Data: nog te bepalen
Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur

Kosten: € 25,- voor alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee

Informatie: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl

Bijzonderheden:
Joke van der Hoek en Janny Schilperoord zullen deze gesprekken leiden. Vooraf neemt één van ons contact met je op om nader kennis te maken.

In gesprek… mantelzorgers

Als iemand die je dierbaar is kanker heeft en je langere tijd voor deze persoon zorgt, kan dat veel voldoening geven, maar ook heel erg zwaar zijn. Als mantelzorger ben je niet alleen zorgverlener. Je bent ook partner, familielid of vriend. Heb je een betaalde baan, dan ben je ook nog werknemer en collega en moet je je zorg en aandacht dus verdelen. Dat is niet eenvoudig.

Dat iemand zo dicht bij je ziek is, heeft veel impact. Je bent misschien bang, verdrietig en onzeker. Ook kun je je machteloos voelen. Het is goed om daarbij stil te staan en erover te praten. Onze ervaren persoonlijk begeleider Joke van der Hoek gaat graag met je in gesprek. Een gesprek geeft lucht waardoor je het zorgen weer beter aankunt.

Persoonlijk gesprek

Tijd: op afspraak
Ruimte: € 5,- per gesprek
Aanmelden: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl

Bakkie troost

Praten over het verlies van een dierbare kan in het inloophuis ook op meer informele wijze; even bijkomen met een kopje koffie of thee en praten over wat je bezighoudt.

Iedere eerste dinsdag van de maand schenken wij op onze ontmoetingsochtend een ‘bakkie’. Rouwbegeleider Joke van der Hoek begeleidt de Bakkie Troost-bijeenkomsten. Je bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Tijd: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: € 1,- per keer
Informatie: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl

Over de Boei

In Gesprek

Activiteiten

Contact

This website uses cookies and third party services. Ok