In Gesprek

In De Boei kun je in alle rust en veiligheid praten over wat je bezighoudt. Het Inloophuis biedt zowel voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) als hun nabestaanden individuele begeleiding en groepsgesprekken aan. Voor nabestaanden is er daarnaast de inloopochtend ‘Bakkie Troost’. Mantelzorgers zijn bij ons ook welkom voor een persoonlijk gesprek en bij voldoende belangstelling organiseren we een aparte gespreksgroep.

Onze ervaren begeleiders Rouw en Verlies Joke van der Hoek en Janny Schilperoord gaan graag met je in gesprek.

Informatie en aanmelding persoonlijk gesprek of groepsgesprek:
T 010 215 28 55
E joke@inloophuisdeboei.nl of janny@inloophuisdeboei.nl


“In gesprek… lotgenoten

Als je kanker krijgt, veranderen je leven en je wereld. Kanker heeft niet alleen invloed op je lichaam. Tevens zijn de ziekte en de behandeling emotioneel heel ingrijpend. Emoties zoals pijn en verdriet, maar ook angst en boosheid overvallen je.

Praten over je gevoelens helpt.
Vaak kan dat met iemand uit je eigen omgeving, maar soms is het fijn om dat te doen met iemand die wat verder van je afstaat. Onderwerpen als: waar loop je tegenaan, wie steunen je en wat geeft je kracht, kunnen aan de orde komen. Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om tijdens een wandeling je gedachten onder woorden te brengen.

Contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan je ook vooruit helpen. In de rondetafelgesprekken voor lotgenoten vind je herkenning en deel je je ervaringen. Verder worden praktische tips uitgewisseld over bijvoorbeeld weer aan het werk gaan en uiterlijke verzorging.

Rondetafelgesprekken voor lotgenoten

Tijd: op maandag- of dinsdagochtend of dinsdagmiddag
Kosten: € 3,- per bijeenkomst, inclusief koffie en thee
Bijzonderheden: Bij voldoende aanmeldingen starten we een groep. De groepsgrootte is tussen de 4 en 6 personen.

Persoonlijk gesprek

Tijd: op afspraak
Kosten: € 5,- per gesprek

In gesprek… mantelzorgers

Als iemand die je dierbaar is kanker heeft en je langere tijd voor deze persoon zorgt, kan dat veel voldoening geven maar ook heel erg zwaar zijn. Als mantelzorger ben je niet alleen zorgverlener. Je bent ook partner, familielid of vriend. Heb je een betaalde baan, dan ben je ook nog werknemer en collega en moet je je zorg en aandacht dus verdelen. Dat is niet eenvoudig.

Dat iemand zo dicht bij je ziek is, heeft veel impact. Je bent misschien bang, verdrietig en onzeker. Ook kun je je machteloos voelen. Het is goed om daarbij stil te staan en erover te praten. Een gesprek geeft lucht waardoor je het zorgen weer beter aankunt.

Persoonlijk gesprek

Tijd: op afspraak
Kosten: € 5,- per gesprek

In gesprek… nabestaanden

Zonder de ander verder….. intens verdriet, ongeloof, wanhoop, somberheid en misschien boosheid. Rouwen is zwaar.
Het kost ontzettend veel kracht en energie. Iedereen doet het op zijn eigen manier.
Het is echter heel belangrijk dat je je gevoelens serieus neemt.

Praten over je verdriet helpt.
Vaak kun je het delen met iemand uit je eigen omgeving, maar soms is het makkelijker om je hart te luchten bij iemand die iets verder van je afstaat zoals een rouwbegeleider. Onze begeleiders Rouw en Verlies hebben veel ervaring met rouwgesprekken en kunnen daarom een goede steun zijn.

Persoonlijk gesprek

Tijd: op afspraak
Kosten: € 5,- per gesprek

Een gespreksgroep voor nabestaanden kan ook helpen. Bij een verlies bieden herkenning en erkenning vaak troost.
Je staat niet alleen en er is ruimte voor jouw verhaal. Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo, maar iedereen heeft te maken met verdriet, eenzaamheid en pijn. De (h)erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven helpen je stap voor stap de weg vooruit te vinden.

Gespreksgroep nabestaanden

Data: nog te bepalen
Je kunt je aanmelden en bij voldoende aanmeldingen starten we een groep.

Kosten: € 25,- voor 5 bijeenkomsten, inclusief koffie en thee
Informatie: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl of janny@inloophuisdeboei.nl

Bijzonderheden:
Joke van der Hoek en Janny Schilperoord zullen deze gesprekken leiden. Vooraf neemt één van ons contact met je op om nader kennis te maken.

Rouwbegeleiding met behulp van Lutografie

Online bezig zijn met je rouw op een tijd en plaats die jou het beste uitkomen.
 Jouw tempo, tijd en herinneringen staan centraal.

Met Lutografie ga jij je eigen rouwboek maken onder begeleiding van opdrachten, meditaties, artikelen en lees- en filmtips.

Je werkt op je eigen computer op jouw tempo en tijd. Je herinneringen staan centraal.

Je legt je erop toe om aan je rouw en gevoelens actief aandacht te besteden én er een vorm aan te geven. Door op afstand naar je verhaal te kijken, krijg je meer inzicht, meer begrip over jezelf en over wat er is gebeurd; precies op die momenten van de dag dat je ervoor kunt gaan zitten. Je krijgt weer rust in je hoofd en in je lijf.

Via Inloophuis de Boei kan je mee doen aan dit digitale programma. Je kunt daarbij begeleiding krijgen van één van onze begeleiders Rouw en Verlies .

Wil je meer informatie over de aanmelding en inhoud van het Lutografie programma, neem dan contact op met Joke van der Hoek via 010-2152855 of joke@inloophuisdeboei.

Bakkie troost

Praten over het verlies van een dierbare kan in het inloophuis ook op een meer informele wijze. Even bijkomen met een kopje koffie of thee en praten over wat je bezighoudt.

Bakkie Troost vindt plaats iedere eerste dinsdag van de maand en wordt begeleid door Joke van der Hoek.

Je bent van harte welkom. Wel vragen we je vooraf aan te melden.

Tijd: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: € 3,- per keer
Informatie: T 010 215 28 55, E joke@inloophuisdeboei.nl

Over de Boei

Activiteiten

In Gesprek

Vriend worden