Medewerkers

  • Saskia den Uijl is als directeur/bestuurder verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van het Inloophuis;
  • Judith Eijkelenboom is Coördinator;
  • Janny Schilperoord ondersteunt als persoonlijk begeleider rouw en verlies onze gasten met individuele gesprekken of groepsgesprekken;
  • Hazel Vince is medewerker financiën;

Vrijwilligers

Inloophuis De Boei heeft een hechte kern van actieve vrijwilligers. Momenteel zijn er meer dan 60 vrijwilligers actief. Samen bieden we al onze gasten een warm welkom en organiseren we tal van activiteiten en evenementen.

Alle vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor De Boei, maar ze krijgen er natuurlijk ook iets voor terug. We bieden vrijwilligerswerk op een fijne werkplek met enthousiaste collega’s, goede begeleiding en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen via ondersteunende trainingen.

Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract, waarin een proefperiode van drie maanden is opgenomen.

De meeste vrijwilligers werken als gastvrouw-/heer; hiervoor zijn regelmatig nieuwe vacatures.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder. De leden van de raad voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

De raad bestaat uit:

  • Rob Buijtendijk (voorzitter)
  • Rinus de Grauw
  • Johanna Fijn
  • Lauren Bostelaar

Over de Boei

Activiteiten

In Gesprek

Vriend worden